ناقلا

(قُ) (ص مر.) (عا.) زرنگ، باهوش.

اسکرول به بالا