ناقوسی

(اِ.) نام لحن بیست و ششم از سی لحن باربد.

اسکرول به بالا