نالش

(ل) (اِمص.) نالیدن، ناله و زاری.

اسکرول به بالا