نالوطی

(ص.) (عا.) ناجوانمرد، بی مروّت.

اسکرول به بالا