نامادری

(دَ) (ص نس.) زن پدر غیر از مادر شخص.

اسکرول به بالا