نامیدن

(دَ) [ په. ] (مص م.) اسم گذاشتن.

اسکرول به بالا