نانو

(اِ.)
۱- نوعی گاهواره.
۲- لالایی، سرود خواب.

اسکرول به بالا