ناوانیدن

(دَ) (مص م.) خم کردن، خم دادن.

اسکرول به بالا