ناوه کش

(~. کِ) (اِفا.) کارگر ساختمان.

اسکرول به بالا