ناوک

(وَ) (اِمصغ.) تیر، تیری که با کمان اندازند.

اسکرول به بالا