ناچخ

(چَ) (اِ.)
۱- تبرزین.
۲- نیزه کوچک.

اسکرول به بالا