ناگاه

(ق.) بی خبر، بی موقع، ناگهان.

اسکرول به بالا