نبهرج

(نَ بَ رَ) [ معر. ] نک. نبهره.

اسکرول به بالا