نبیه

(نَ) [ ع. ] (ص.) دانا و آگاه. ج. نبهاء.

اسکرول به بالا