نجاح

(نَ) (اِمص.) پیروزی، رستگاری.

اسکرول به بالا