نجاد

(نِ) [ ع. ] (اِ.) حمایل شمشیر، بند شمشیر.

اسکرول به بالا