نجح

(نُ یا نَ) [ ع. ] (اِمص.)کامیابی، رستگاری.

اسکرول به بالا