نخری

(نُ یا نَ) (اِ.) نخستین فرزند.

اسکرول به بالا