نخست

(نَ یا نُ خُ) (ص.) ابتدا، آغاز.

اسکرول به بالا