نخوت

(نِ وَ) [ ع. ] (اِمص.) تکبر، خودبینی.

اسکرول به بالا