نخچیروان

(نَ) (ص مر.) شکارچی، صیاد.

اسکرول به بالا