نخ

(نُ) (اِ.) قدم به قدم رفتن دنبال کسی.

اسکرول به بالا