نذیر

(نَ) [ ع. ] (ص.) ترساننده، بیم دهنده.

اسکرول به بالا