نرجس

(نَ جِ) [ معر. ] (اِ.) نرگس.

اسکرول به بالا