نرمه

(نَ مِ) (ص.)
۱- نرم و نازک.
۲- پره گوش.

اسکرول به بالا