نریمان

(نَ) (اِ.) نام پهلوان مشهور ایران که پدر سام است.

اسکرول به بالا