نر

(نَ) [ په. ] (اِ.) مذکر، مقابل ماده.

اسکرول به بالا