نزاهت

(نَ هَ) [ ع. نزاهه ] (مص ل.) پاکدامنی.

اسکرول به بالا