نزع

(نَ) [ ع. ] (مص م.) حالت جان کندن، احتضار.

اسکرول به بالا