نساب

(نَ سّ) [ ع. ] (ص.) نسب شناس.

اسکرول به بالا