نساج

(نَ سّ) [ ع. ] (ص.) جولاه، بافنده.

اسکرول به بالا