نسا

(~.) [ په. ] (اِ.) لاشه، مردار.

اسکرول به بالا