نستوه

(نَ) (ص.) خستگی ناپذیر. مبارز.

اسکرول به بالا