نسج

(نَ) [ ع. ] (اِ.) بافت و بافتگی.

اسکرول به بالا