نسخه کردن

(~. کَ دَ) [ ع – فا. ] (مص ل.) سیاهه گرفتن، صورت برداشتن.

اسکرول به بالا