نسوده

(نَ دِ) (ص مف.) هموار و لغزنده.

اسکرول به بالا