نسک

(نُ یا نَ یا نِ) [ ع. ] (مص ل.) عبادت کردن.

اسکرول به بالا