نشانیدن

(نِ دَ) (مص م.) نک. نشاندن.

اسکرول به بالا