نشف

(نَ) [ ع. ] (مص م.) جذب کردن.

اسکرول به بالا