نشو و نما

(نَ وُ نَ) (اِ.) بالیدگی، روییدگی. بالندگی.

اسکرول به بالا