نشیمنگاه

(~.)(اِمر.)جای نشستن، نشستنگاه.

اسکرول به بالا