نشیم

(نِ) (اِ.)
۱- آشیانه مرغان.
۲- جای نشستن.

اسکرول به بالا