نصرانی

(نَ) [ ع – فا. ] (ص نسب.) منسوب به نصران ؛ ترسایی.

اسکرول به بالا