نصران

(نَ) [ ع. ] (اِ.) ترسا. ج. نصاری.

اسکرول به بالا