نصرت

(نُ رَ) [ ع. نصره ] (اِمص.) یاری، کمک.

اسکرول به بالا