نصفه

(نِ فِ) (اِ. ق.) (عا.) نیمه.

اسکرول به بالا