پینگ پنگ

(پُ) [ انگ – فر. ] (اِ.) تنیس روی میز که با توپ تخم مرغی و راکت و میز مخصوصی که وسط آن دارای تور است انجام می‌شود.

اسکرول به بالا