کابوی

(بُ) [ انگ. ] (اِ.) گاوچران امریکایی.

اسکرول به بالا