کابین

(اِ.) مهر، صداق، مهریه عروس.

اسکرول به بالا