کاتیوشا

[ روس. ] (اِ.) نوعی موشک زمین به هوا.

اسکرول به بالا